1. Home
  2. Docs
  3. Một số Settings
  4. Sử dụng addon Venus

Sử dụng addon Venus

Addon Venus giúp bạn crawl sản phẩm từ những kênh bán khác về MerchBridge từ đó tạo ra sản phẩm dựa theo ý tưởng của bạn. Hiện tại addon hỗ trợ bạn crawl sản phẩm trên một số site: Google shipping, Amazon, Etsy…. Hoặc trên online store của một số nền tảng: ShopBase, Shopify, WooCommerce

Lưu ý: Hiện tại Venus chỉ có thể lấy dữ liệu trên một số domain được support.

Link cài đặt ở đây: Venus addon

Khi đã cài đặt xong, bạn vào site cần crawl product. Trường hợp nếu addon không hỗ trợ site đó thì sẽ có thông báo: Venus Unsupported, và ngược lại nếu được hỗ trợ thì addon sẽ hiện thị bảng điều khiển.

Để sử dụng được addon thì trước hết bạn phải nhập API key.

Cách lấy api key như sau: Ban truy cập MerchBridge vào mục Settings và chọn API Keys. Tiếp đó bạn tìm đến api key của mình. Nếu chưa có bạn có thể tạo 1 api key mới, bạn có thể xem chi tiết ở đây: Quản lý api key. Sau khi có key bạn nhập lại key đó bên addon và nhấn Save để lưu lại.

Mỗi một sản phẩm sẽ có một ô checkbox để bạn tích vào. Bạn muốn crawl sản phẩm nào thì tích vào sản phẩm đó.

Để kéo về những sản phẩm đó về MerchBridge, bạn phải nhập niche cho loại sản phẩm đó. Bạn cũng có thể chọn store, để sau này khi tạo sản phẩm ở bên MerchBridge thành công thì hệ thống sẽ tự động push sang store đó. Cuối cùng bạn Click vào Pull Product.

Bạn có thế click vào Check All để lấy toàn bộ sản phẩm mà addon tìm thấy.


Uncheck All để xoá toàn bộ sản phẩm mà addon đã lấy.
Bạn cũng có thể export ra những sản phẩm bạn đã chọn ra file csv với 2 cột là: Title, Mockups

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?