1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý Billings
  4. Quản lý các Deposits

Quản lý các Deposits

Trong MerchBridge bạn có thể nạp tiền vào hệ thống thông qua các lệnh Deposit. Trong trường hợp các đơn hàng của bạn sử dụng MerchBridge fulfillment service thì chúng tôi sẽ trừ tiền hàng mỗi khi order ở trạng thái Pending.

Tạo mới một Deposit

Để nạp thêm tiền vào Account Balance bạn cần thực hiện các lệnh deposit.

Bước 1: Trước tiên hãy chuyển số tiền bạn muốn nạp tới ví Payoneer của chúng tôi, sau đó copy transaction ID.

Bước 2: Ấn vào Add Deposit tại mục Billings -> All Deposits.

Tại mục Amount nhập đúng số tiền mà bạn đã chuyển ở bước 1, mục Payoneer Transaction ID nhập vào PO transaction ID, mục Target hãy chọn MerchBridge, bạn cũng có thể nhập thêm các ghi chú tại mục Message sau đó ấn Save.

Chúng tôi sẽ kiểm tra và Approve các deposit hợp lệ hoặc Cancel nếu phát hiện bất thường.

Lưu ý: Các orders sử dụng MerchBridge fulfillment service thì chúng chỉ được xử lý khi Account balance của bạn lớn hơn 0.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?