1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý Fulfillments
  4. Cấu hình cho các API fulfillment services

Cấu hình cho các API fulfillment services

Hiện tại, MerchBridge đang hỗ trợ xử lý order thông qua API tới 6 fulfillment services:

Để sử dụng được những fulfillment services này bạn cần cấu hình API info cho từng service mà bạn muốn sử dụng.

Trước tiên, hãy chuẩn bị các tài khoản tại các fulfillment services mà bạn cần sử dụng và làm theo các bước dưới đây để kết nối.

1. Cấu hình Customcat API Fulfillment

2. Cấu hình Dreamship API Fulfillment

3. Cấu hình Gearment API Fulfillment

4. Cấu hình Merchize API Fulfillment

Trước tiên hãy login vào tài khoản seller Merchize của bạn, sau đó truy cập vào menu API. Tại đây hãy copy mục Base URL(bỏ qua đoạn /bo-api) và copy API Key của bạn(ấn Create new nếu chưa có).

Trên MerchBridge, truy cập menu Fulfillments -> All Fulfillments, tại mục Merchize ấn Install.

Sau đó điền vào Store URL, API Key.

Kiểm tra lại Store URL, API Key của bạn sao cho đúng với thông tin bên Merchize, sau đó ấn Install để hệ thống xử lý.

5. Cấu hình ScalablePress API Fulfillment

6. Cấu hình Printify API Fulfillment

Trước tiên bạn cần login vào tài khoản Printify của bạn và thực hiện theo các bước sau.

Bước 1: Click vào icon Profiles sau đó chọn mục Connections.

Bước 2: Tại mục Connections hãy tạo mới một API Key bằng cách ấn vào Generate.

Tiếp tục nhập vào Token name, chọn All Scropes (full access) sau đó ấn Generate token.

Hãy lưu lại API Key này để sử dụng cho các bước sau.

Bước 3: Tiếp tục truy cập vào menu My Stores, sau đó tạo mới một Store để sử dụng API(nếu chưa có)

Bước 4: Chọn mục API và ấn Create.

Bước 5: Tại mục Store name hãy nhập vào tên store sau đó ấn Continue.

Bước 6: Tại app MerchBridge, truy cập menu: Fulfillments -> All Fulfillments và kéo xuống mục Printify và ấn Install.

Bước 7: Tại mục Install Printify -> Api Key, điền vào Printify API của bạn(tại bước 2), sau đó ấn Get stores.

Bước 8: Hệ thống sẽ hiển thị các store API của bạn, lúc này hãy chọn lấy một store, MerchBridge sẽ submit các orders từ MerchBridge vào store Printify này của bạn.

Cuối cùng, hãy ấn Install để hoàn tất.

7. Cấu hình Printway API Fulfillment

Bước 1: Tạo API Key trên Printway.

Trước tiên hãy login vào tài khoản seller Printway của bạn, sau đó click vào mục Account, chọn menu Profile.

Chọn tiếp tab Setting, tại mục API Key ấn Generate Key để tạo API key.

Sau đó copy API key này để tiến hành config Printway API cho MerchBridge.

Bước 2: Config Printway API trên MerchBridge.

Tại MerchBridge, truy cập menu Fulfillments -> All Fulfillments, tìm tới mục Printway. Ấn Install để điền Printway API Key.

Sau đó điền API key và ấn Install để MerchBridge kết nối tới Printway API của bạn.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?