1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý Fulfillments
  4. Quản lý Switch Fulfillments

Quản lý Switch Fulfillments

Chức năng Switch Fulfillment giúp bạn dễ dàng switch từ sản phẩm của fulfillment service A sang sản phẩm tương ứng của fulfillment service B. VD: sản phẩm áo T-Shirt của Customcat đã out-of-stock, bạn hoàn toàn có thể chuyển các đơn áo nào sang sản phẩm T-Shirt của Dreamship bằng việc tạo Switch Fulfillment.

1. Tạo Switch Fulfillment

Bước 1: Tại menu Fulfillments -> Switch Fulfillment ấn Add New.

Bước 2: Nhập vào các thông tin như:

– Switch title: Tiêu đề cho lệnh switch.

– Select a fulfillments: Chọn fulfillment service gốc mà bạn cần switch.

– Choose a product base: Chọn product base mà bạn muốn switch.

– Order source: Nếu bạn chỉ muốn áp dụng lệnh switch cho orders từ các sales channels cụ thể thì có thể chọn tại mục này.

Bước 3: Cấu hình:

Để cấu hình lệnh switch cho variant mà bạn muốn, hãy ấn vào Add to configure.

Lúc này bạn cần config thông tin tại mục Map to variant, chọn fulfillment service/product base/variant mà bạn muốn sau đó ấn Save để hệ thống xử lý.

Tùy vào Target fulfillment service mà bạn chọn, hệ thống có thể hiển thị option Using Shipping Option để cho phép bạn có thể cấu hình các shipping option tương ứng khi switch order từ fulfillment service A sang fulfillment service B.

Lưu ý: Sau khi lệnh Switch Fulfillment được tạo, hệ thống sẽ tìm và xử lý các order có trạng thái: Pending Design, Pending, On Hold, một số ở dạng In Production(chỉ xử lý những đơn chưa kịp gửi cho supplier/nhà in) để thực hiện lệnh Switch Fulfillment. Khi hệ thống apply lệnh switch fulfillment, các tasks liên quan tới orders cũng có thể bị cancel và tạo task mới(do các fulfillment services có kích thước print files khác nhau).

2. Sửa lệnh Switch Fulfillment

Để sửa một lệnh Switch Fulfillment, ấn vào Edit sau đó chỉnh sửa lại các thông tin và ấn Save.

3. Xóa lệnh Switch Fulfillment

Để xóa lệnh Switch Fulfillment, ấn vào Delete.

Sau đó ấn tiếp Delete để xác nhận rằng bạn chắc chắn muốn xóa.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?