1. Home
 2. Docs
 3. Quản lý Orders
 4. Quản lý Orders

Quản lý Orders

1. Các actions chính trong order

1.1. Xem chi tiết order

Tại mỗi order, dùng action View để xem chi tiết thông tin của order.

Hệ thống sẽ hiển thị các thông chi tiết của order, product, shipping address. Trong trường hợp bạn muốn sửa shipping address, hãy click vào icon edit sau đó sửa đổi thông tin và lưu lại.

Lưu ý: Khi order nằm trong trạng thái In Production, Fulfilled thì việc sửa shipping address sẽ không còn ý nghĩa vì lúc này order đã được nhà in/supplier xử lý, thông tin shipping address mới cập nhật có thể sẽ không thể đồng bộ sang nhà in/supplier, lúc này hãy contact với support để biết thêm thông tin.

1.2. Pause order

Option pause order sẽ giúp giữ lại order để không chuyển info sang phía nhà in. Option này chỉ có thể sử dụng được khi order có các trạng thái sau: Pending Design, Pending, On Hold.

Để Pause order, tại mục Actions chọn Pause

Sau đó ấn Yes để xác nhận.

1.3. Upload design

Với những order ở trạng thái Pending Design, bạn có thể sử dụng action Upload Design để upload print file cho cho order.

Nếu order thuộc dạng personalized thì hệ thống chỉ apply những uploaded files cho riêng order đó.

Nếu order có sản phẩm không phải dạng personalized, sau khi upload hệ thống sẽ tìm kiếm các orders khác của cùng phẩm này và apply những upload files cho các orders đó.

Tại mục Upload design, check vào box Cancel related Tasks nếu bạn muốn cancel các task liên quan tới sản phẩm này. Upload files tương ứng cho các print areas, sau đó ấn Ok để hệ thống xử lý.

Sau khi hệ thống xử lý xong, order sẽ được chuyển sang trạng thái Pending.

1.4. Update design

Với những order ở trạng thái Pending, On Hold, In Production, bạn có thể sử dụng action Update Design để cập nhật print file cho cho order.

Tại mục Action, ấn Update Design.

Tại print area cần update, ấn icon trash để xóa bỏ print file cũ, upload print mới sau đó ấn Ok để hệ thống xử lý.

1.5. Cancel order

Với những order đang ở trạng thái Pending Design, Pending, On Hold bạn có thể chủ động dùng action Cancel để hủy bỏ đơn hàng. Ấn Cancel now để xác nhận và chờ hệ thống xử lý.

1.6. Switch fulfillment

Action này hữu dụng trong nhiều trường hợp khi bạn cần phải đổi fulfillment service cho order(VD sản phẩm áo Hoodie bên Customcat đã out-of-stock do đó bạn cần đổi sang sản phẩm hoodie của Dremship).

Action này chỉ có thể sử dụng trong trường hợp trạng thái của order là Pending Design, Pending, On Hold. Để sử dụng chức năng này, tại mục Actions, ấn Switch Fulfilment.

Sau đó bạn cần chọn lại Fulfillment service mới, tiếp tục chọn Product base mới và sau đó chọn Product base variant phù hợp. Tùy vào fulfillment service mới, hệ thống có thể show thêm option Using shipping option, tick vào và chọn giá trị tương ứng nếu bạn muốn thay đổi option này.

Sau đó ấn Submit và chờ hệ thống xử lý.

1.7. Claim order

Nếu order của bạn sử dụng fulfilment MerchBridge và có vấn đề phàn nàn về đơn hàng thì có thể tạo một claim thông qua Add Claim.

Tại mục Type chọn loại phù hợp. Mục Note: nhập vào vấn đề chi tiết. Sau đó upload các file bằng chứng tại mục Evidence.

Ấn Save để tạo claim, lúc này supplier của hệ thống sẽ dựa vào yêu cầu, tính chất nghiêm trọng để xử lý và có những phản hồi tương ứng cho claim(xem thêm: Quản lý Claims).

2. Các actions khác

Ngoài các action chính, tùy vào đặc điểm về trạng thái, fulfillment service… của order mà chúng tôi hỗ trợ thêm một số action khác.

 • Revert mapping: Xóa order và đưa ngược về mục mapping.
 • Mark checked by QC: Nếu team bạn có bộ phận QC check print file của từng order thì có thể dùng action này để đánh dấu order đã được check print file.
 • Update shipping option: Update shipping option cho order mới, các giá trị phụ thuộc vào fulfillment service của order(trừ trường hợp fulfillment by MerchBridge).
 • Update revenue: Update lại giá trị của revenue.
 • Add note by dev: Thêm mới một order note.
 • Retrack: Cập nhật lại info mới cho order thông qua API của các fulfillment service(trừ trường hợp fulfillment by MerchBridge).
 • Set to refunded: Cập nhật trạng thái của order về Refunded.
 • Re-sent order: Cho phép submit lại order sang fulfillment serivce(trừ trường hợp fulfillment by MerchBridge).
 • View order design: Xem các print file hiện tại của order.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?