1. Home
 2. Docs
 3. Quản lý Orders
 4. Tạo order thủ công với Create Manual Order

Tạo order thủ công với Create Manual Order

Hệ thống hỗ trợ bạn có thể chủ động tự tạo một order tại mục Orders -> Create Manual Order. Để bắt đầu bạn cần chuẩn bị sẵn product/campaign phù hợp với order(nếu chưa có).

Đầu tiên, hãy chọn sản phẩm phù hợp tại mục Product.

Tiếp theo, chọn đúng biến thể tại mục Product variants.

Tiếp tục chọn và điền các thông tin khác như:

 • Stores: Chọn store tương ứng cho order.
 • Quantity: Nhập số lượng cho order.
 • Order ID: Điền order ID cho order.
 • Revenue: Nhập Revenue.
 • Shipping Total: Nhập vào giá shipping.
 • Discount total: Nhập vào tổng tiền giảm giá.
 • Tax total: Nhập vào tổng thuế.
 • Line item ID: Nhập vào line item id(nếu có)

Tiếp theo, nhập thông tin cho Shipping Address.

Cuối cùng, ấn Submit và chờ hệ thống xử lý.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?