1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý Products
  4. Quản lý lệnh Export for Amazon

Quản lý lệnh Export for Amazon

Để tạo file excel có thể import lên Amazon seller center tại mục Add Products via Upload, bạn có thể sử dụng chức năng Export for Amazon của chúng tôi.

Trước tiên, để sử dụng bạn cần phải chia sản phẩm cho các Amazon store thông qua việc tạo product divisions.

Hệ thống hiển thị tất cả các Amazon export files tại mục Products -> Export for Amazon.

1. Tạo mới một Export file

Để tạo mới một Export file hãy ấn vào New Export, và điền các thông tin sau:

– Export title: Nhập vào tiêu đề của lệnh export.

– Product division: Chọn lệnh division, hệ thống sẽ chỉ export các sản phẩm trong division này.

– Product are divided for: Chọn account Amazon,

Bạn cũng có thể đặt thêm các điều kiện Include product/Exclude product tại mục Inclusion Products hoặc mục Exclude product.

Ngoài ra, bạn cũng có thể lọc các sản phẩm theo Author, theo Created time, hay giới hạn số lượng products cần export.

Nếu tick vào option Mark exported products status are used for these accounts thì hệ thống sẽ đánh dấu sản phẩm đã được sử dụng cho store đó ngay khi file export được tạo.

Sau đó ấn vào Mapping export fields để sang bước tiếp theo.

Tại bước này, bạn cần upload lên một file excel mẫu của Amazon. Sau khi upload file excel mẫu, hệ thống sẽ hiển thị phần Mapping export fields, tại đây bạn có thể chủ động điền các giá trị tương ứng cho từng field.

Mặc định, hệ thống sẽ chỉ show những fields cơ bản, để show toàn bộ các field có trong file excel mà bạn đã upload, hãy check vào Show all columns.

Tại mục Choose template, chúng tôi hỗ trợ một số mẫu template thông dụng, bạn có thể chọn nếu chúng hữu ích(sau khi chọn, hệ thống sẽ apply một số giá trị mặc định cho các fields).

Tại từng field, bạn có thể chọn loại giá trị cho field đó, chúng tôi hỗ trợ 2 dạng chính: Custom value(giá trị do bạn tự nhập) & Defined value(các giá trị mà hệ thống lấy từ thông tin của product, vd: SKU, Product title...)

Sau khi đã điền đủ giá trị cho các cột, ấn Export để hệ thống xử lý file export cho bạn. Sau khi hệ thống xử lý xong file Export, bạn sẽ được chuyển hướng tới trang download file(chắc chắn rằng bạn bật option cho phép trình duyệt bật popup), nếu điều này không xảy ra thì cũng không cần lo lắng, bạn có thể quay lại mục Export for Amazon và click vào Download để tải xuống file.

2. Các actions khác

View products: Xem lại các sản phẩm được xử lý của lệnh export.

View configs: Xem lại config của một lênh export.

Copy configs: Action này sẽ giúp copy tất cả các configs của một lệnh export, giúp bạn tiết kiệm thời gian configs cho những lệnh export giống nhau.

Download: Download lại file export.

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?