1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý Tasks
  4. Báo cáo Task reject Statistic

Báo cáo Task reject Statistic

Tại mục Tasks -> Statistic hệ thống hiển thị một bảng báo cáo về thông tin tần suất reject design của từng designer. Bạn có thể dựa vào thông số này để đưa ra những điều chỉnh phù hợp và kịp thời tới team designer.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?