1. Home
  2. Docs
  3. Tổng Quan
  4. Tổng quan quy trình xử lý của Ebay

Tổng quan quy trình xử lý của Ebay

MerchBridge hỗ trợ bạn kết nối nhiều account Ebay thông qua API. Hiện tại, chúng tôi hỗ trợ đồng bộ Orders/Tracking code cho Ebay.

Các đơn hàng sau khi đồng bộ về hệ thống sẽ hiển thị tại mục Orders hoặc Mapping Orders. Cơ chế đồng bộ orders sẽ được chạy ít nhất 4 lần/ngày. Trong trường hợp store của bạn phát sinh đơn hàng mà chưa thấy xuất hiện trên MerchBridge thì đừng quá lo lắng, hệ thống sẽ đồng bộ orders của bạn trong lần chạy kế tiếp.

Tại mục Orders hoặc Mapping Orders bạn có thể chủ động xử lý đơn hàng theo quy trình được hỗ trợ sẵn.

Khi order được fulfill và có tracking code, chúng tôi hỗ trợ tự động đồng bộ tracking code lên store Ebay khi tracking code có trạng thái khác No Info.

Xem thêm:

  1. Kết nối store Ebay
  2. Xử lý Mapping Orders
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?