1. Home
  2. Docs
  3. Tổng Quan
  4. Tổng quan quy trình xử lý của Etsy

Tổng quan quy trình xử lý của Etsy

MerchBridge hỗ trợ kết nối nhiều account Etsy thông qua Addon của Google Chrome. Hiện tại MerchBridge sẽ giúp bạn đồng bộ Orders/Tracking code cho Etsy store.

Các đơn hàng sau khi được đồng bộ về hệ thống sẽ hiện thị tại mục Orders hoặc Mapping Orders. Tại đó bạn có thể chủ động xử lý đơn hàng theo quy trình được hỗ trợ sẵn.

Xem thêm:

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?